Νομικά έγγραφα

Όλα τα έγγραφα ενημερώθηκαν
July 20, 2022

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2022

Συμφωνία με Όρους Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής οι «Όροι») αποτελούν νόμιμη και δεσμευτική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε ως φυσικού προσώπου είτε εκ μέρους νομικού προσώπου (εφεξής «εσείς»), και της Talent, Inc., των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της (εφεξής από κοινού η «Εταιρεία» ή «εμείς»), σχετικά με την πρόσβαση στην και τη χρήση της πλατφόρμας CVapp.gr, καθώς και κάθε άλλης ιστοσελίδας, καναλιού ενημέρωσης, ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζονται, υπερσυνδέονται ή συνδέονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτήν (εφεξής από κοινού η «Πλατφόρμα»).

Λειτουργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να εφαρμόζονται διαφορετικές νομοθεσίες ανάλογα με την κατοικία κάθε χρήστη. Οι παρόντες Όροι προορίζονται να ισχύουν για όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, εφόσον είναι νομικώς δεσμευτικοί στον τόπο κατοικίας κάθε χρήστη.
* Εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατρέξτε στους Συμπληρωματικούς Όρους Χρήσης Κατοίκων ΕΕ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ειδικούς πρόσθετους ή εναλλακτικούς όρους που ισχύουν για εσάς. * Εάν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ανατρέξτε στους Συμπληρωματικούς Όρους Χρήσης Κατοίκων ΗΠΑ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ειδικούς πρόσθετους ή εναλλακτικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

Με την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα συμφωνείτε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, καθώς και τυχόν συμπληρωματικούς όρους που ισχύουν για εσάς ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ), ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που αναρτώνται ανά περιόδους στην Πλατφόρμα αποτελούν ρητά αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές με ενημέρωση της ημερομηνίας στην «Τελευταία Ενημέρωση» των παρόντων Όρων και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για ενδεχόμενες αλλαγές. Έχετε ευθύνη να επανεξετάζετε τακτικά τους παρόντες Όρους για να πληροφορείστε για ενημερώσεις. Θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση τους και ότι έχετε αποδεχθεί τυχόν αλλαγές σε αναθεωρημένους Όρους στους οποίους υπάγεστε, εάν χρησιμοποιείτε αδιάλειπτα την Πλατφόρμα μετά την ημερομηνία ανάρτησης των αναθεωρημένων Όρων.

Η Πλατφόρμα προορίζεται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Εκτός και αν αναγράφεται κάτι άλλο, η Πλατφόρμα αποτελεί ιδιοκτησία μας και ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, ο σχεδιασμός του ιστότοπου, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στην Πλατφόρμα (εφεξής από κοινού το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτή (εφεξής τα «Σήματα») ανήκουν σε εμάς ή έχουν παραχωρηθεί σε εμάς με άδεια και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων και λοιπούς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων ξένων δικαιοδοσιών και διεθνών συμβάσεων. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στην Πλατφόρμα «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» αποκλειστικά για προσωπική χρήση και ενημέρωσή σας. Εκτός και αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους, τα μέρη της Πλατφόρμας, το Περιεχόμενο και τα Σήματα δεν αντιγράφονται, αναπαράγονται, συλλέγονται, αναδημοσιεύονται, μεταφορτώνονται, αναρτώνται, προβάλλονται δημοσίως, κωδικοποιούνται, μεταφράζονται, μεταδίδονται, διανέμονται, πωλούνται, παραχωρούνται με άδεια ούτε αξιοποιούνται με άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή και έγγραφη προηγούμενη άδειά μας.

Εφόσον έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει νόμιμη πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα που δεν σας παραχωρείται ρητά αναφορικά με την Πλατφόρμα, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

Δηλώσεις Χρήστη

Με τη χρήση της Πλατφόρμας δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλα τα στοιχεία εγγραφής και τα λοιπά στοιχεία που υποβάλλετε είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη, (2) διατηρείτε την ακρίβεια των στοιχείων και ενημερώνετε πάραυτα τα στοιχεία εγγραφής, εφόσον είναι απαραίτητο, (3) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους, (4) δεν είστε κάτω των 18 ετών, (5) δεν θεωρείστε ανήλικος/η στη δικαιοδοσία όπου κατοικείτε, (6) δεν αποκτάτε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω ρομπότ, σεναρίου είτε με άλλο τρόπο, (7) δεν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και (8) με την εκ μέρους σας χρήση της Πλατφόρμας δεν παραβιάζεται εφαρμοστέος νόμος ή κανονισμός.

Εάν παρέχετε αναληθή, ανακριβή, μη ενημερωμένα ή ελλιπή στοιχεία, έχουμε δικαίωμα να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Πλατφόρμας (ή τμήματός της).

Τα στοιχεία που παρέχονται στην Πλατφόρμα δεν προορίζονται για διανομή σε ή χρήση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα στην οποία η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με τους νόμους ή τους κανονισμούς ή θα μας υπέβαλε σε απαιτήσεις καταχώρισης στην εν λόγω δικαιοδοσία ή χώρα. Κατά συνέπεια κάθε πρόσωπο επιλέγει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα από άλλες τοποθεσίες με δική του πρωτοβουλία και ευθύνεται αποκλειστικά για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, εφόσον είναι εφαρμοστέα.

Εγγραφή Χρήστη

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα ή σε κάποιον από τις επιμέρους ιστοσελίδες της. Συμφωνείτε να τηρείτε απόρρητο τον κωδικό πρόσβασής σας και ευθύνεστε για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να διεκδικήσουμε εκ νέου ή να αλλάξουμε το όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως επιλήψιμο.

Αμοιβές και Πληρωμή

Δεχόμαστε διάφορες μεθόδους πληρωμής, μεταξύ άλλων χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες και τρίτους παρόχους, όπως το PayPal. Σε ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να προσφέρουμε άλλες επιλογές πληρωμής. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε αμοιβή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Συμφωνείτε να παρέχετε ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή στοιχεία αγοράς και λογαριασμού για κάθε αγορά που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας. Περαιτέρω, συμφωνείτε να ενημερώνετε πάραυτα τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, μεταξύ άλλων τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη μέθοδο πληρωμής και την ημερομηνία λήξης της κάρτας πληρωμής, έτσι ώστε να ολοκληρώνουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνούμε μαζί σας όταν χρειάζεται. Για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας σάς χρεώνουμε μέσω υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Φόροι πωλήσεων, χρήσης ή παρόμοιοι φόροι προστίθενται στο τίμημα των αγορών, εάν διαπιστώσουμε ότι πρέπει να επιβληθούν – το συνολικό τίμημα με τους επιβαλλόμενους φόρους εμφανίζεται στο check-out πριν ολοκληρώσετε την αγορά σας. Έχουμε την ευχέρεια να αλλάζουμε τις τιμές μας ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές γίνονται στο νόμισμα που αναγράφεται στη σελίδα πληρωμής.

Συμφωνείτε να πληρώνετε κάθε χρέωση ή αμοιβή στην ισχύουσα τιμή κατά την αγορά σας και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε στον πάροχο πληρωμών που έχετε επιλέξει τα εν λόγω ποσά κατά την αγορά σας. Εάν για την αγορά σας έχουν συμφωνηθεί επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, συναινείτε να σας χρεώνουμε σε επαναλαμβανόμενη βάση σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής σας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκρισή σας για κάθε επαναλαμβανόμενη χρέωση, έως ότου μας ενημερώσετε για την ακύρωσή τους. Για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε την επιλογή ενός χρονοδιαγράμματος πληρωμών που σας επιτρέπει να λάβετε το προϊόν ή την υπηρεσία προκαταβολικά έναντι μελλοντικών πληρωμών. Εάν δεν γίνουν οι μελλοντικές πληρωμές, όπως συμφωνήθηκαν, υπάρχει δικαίωμα καταγραφής των στοιχείων σας σε πιστωτικά γραφεία ή παρόμοια πρόσωπα καταγραφής πιστοληπτικής ικανότητας και αναγραφή τους στην έκθεση της πιστοληπτικής σας ικανότητας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε λάθη ή σφάλματα στην τιμολόγηση, ακόμα και αν έχουμε ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε κάθε παραγγελία που υποβάλλεται μέσω της Πλατφόρμας.

Ακύρωση, Επιστροφές Χρημάτων και Εγγυήσεις

Εάν αγοράσετε συνδρομή σε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας. Η ακύρωσή σας θα ισχύει από την εκπνοή της τρέχουσας πληρωμένης περιόδου. Δεν επιστρέφονται χρήματα για τις συνδρομητικές μας υπηρεσίες.

Σε γενικές γραμμές, εκτός και αν αναγράφεται ρητά σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, κάθε αγορά των υπηρεσιών σύνταξης επαγγελματικών βιογραφικών σημειωμάτων είναι οριστική και δεν επιστρέφονται χρήματα. Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη εγγύηση – ανατρέξτε στις περιγραφές των πακέτων μας για να επιβεβαιώσετε εάν το πακέτο σας περιλαμβάνει εγγύηση.

Εάν δεν σας ικανοποιεί οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης για το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], και θα σας βοηθήσουμε αναλόγως.

Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην ή η χρήση της Πλατφόρμας για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε την Πλατφόρμα. Η Πλατφόρμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικά εγχειρήματα, εκτός από εκείνα που έχουν υποστηριχθεί ή εγκριθεί ειδικά από εμάς.

Ως χρήστης της Πλατφόρμας, συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • Διανέμετε τα στοιχεία σύνδεσης, έτσι ώστε περισσότεροι χρήστες να μοιράζονται μία σύνδεση.
 • Πωλείτε ούτε θα μεταβιβάζετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 • Χρησιμοποιείτε αντιπροσώπους για να πραγματοποιείτε αγορές στην Πλατφόρμα.
 • Χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να διαφημίζετε ούτε να παρέχετε προς πώληση αγαθά ή υπηρεσίες.
 • Χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα στο πλαίσιο προσπάθειας ανταγωνισμού μαζί μας ούτε θα χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο την Πλατφόρμα ή/και το Περιεχόμενο για δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εμπορικής επιχείρησης.
 • Προσπαθείτε να παραστήσετε άλλον χρήστη ή πρόσωπο ούτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 • Ξεγελάτε, δεν θα εξαπατάτε ούτε θα παραπλανάτε εμάς ή άλλους χρήστες, ιδίως προσπαθώντας να μάθετε ευαίσθητα στοιχεία λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 • Προβάλλετε σε άλλη ιστοσελίδα ούτε θα υπερσυνδέετε την Πλατφόρμα χωρίς εξουσιοδότηση.
 • Χρησιμοποιείτε αθέμιτα τις υπηρεσίες υποστήριξής μας ούτε θα υποβάλλετε ψευδείς αναφορές για κατάχρηση ή παράπτωμα.
 • Χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε στοιχείο που λάβατε από την Πλατφόρμα για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε, να εκφοβίσετε, να απειλήσετε ή να βλάψετε άλλο πρόσωπο.
 • Διαγράφετε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή λοιπόν δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από το Περιεχόμενο.
 • Παρακάμπτετε, δεν θα απενεργοποιείτε ούτε θα παρεμβαίνετε με άλλο τρόπο σε λειτουργίες της Πλατφόρμας σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και σε λειτουργίες που: (α) αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή Περιεχομένου, (β) επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση της Πλατφόρμας ή/και του Περιεχομένου της ή (γ) αποτρέπουν ή περιορίζουν την πρόσβαση σε τμήμα της Πλατφόρμας.
 • Αντιγράφετε, δεν θα προσαρμόζετε, δεν θα αποκρυπτογραφείτε, δεν θα ανακατασκευάζετε τον πηγαίο ή τον αντικειμενικό κώδικα ούτε θα αποσυμπιλίζετε λογισμικό που συναπαρτίζει ή συναποτελεί την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Προβαίνετε σε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, μεταξύ άλλων με τη χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων, με την εξόρυξη δεδομένων ή τη χρήση ρομπότ ή ανάλογων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Ανακτάτε με συστηματικό τρόπο δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Πλατφόρμα, έτσι ώστε να δημιουργήσετε ή να καταρτίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
 • Χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα χωρίς εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων για τη συλλογή ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή ψευδείς προφάσεις.
 • Παρεμβαίνετε στην Πλατφόρμα, δεν θα διαταράσσετε ούτε θα επιβαρύνετε αδικαιολόγητα την Πλατφόρμα ούτε τα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτήν.
 • Μεταφορτώνετε, δεν θα μεταδίδετε (ούτε θα επιχειρείτε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, ούτε θα κάνετε υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και spam (νοείται η συνεχής αποστολή επαναλαμβανόμενου κειμένου), λόγω των οποίων είτε παρεμποδίζεται η αδιάλειπτη χρήση και απόλαυση της Πλατφόρμας από τα μέρη είτε τροποποιείται, βλάπτεται, διαταράσσεται, αλλοιώνεται ή παρεμποδίζεται η χρήση, τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες, ο χειρισμός ή η συντήρηση της Πλατφόρμας.
 • Μεταφορτώνετε, δεν θα μεταδίδετε (ούτε θα επιχειρείτε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης στοιχείων, όπως ενδεικτικά μορφότυπων ανταλλαγής γραφικών («gifs»), εικονοστοιχείων 1×1, σφαλμάτων web, cookies, ή ανάλογες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως «λογισμικό κατασκοπίας» ή «παθητικοί μηχανισμοί συλλογής»).
 • Χρησιμοποιείτε, δεν θα εκκινείτε, δεν θα δημιουργείτε ούτε θα διανέμετε αυτοματοποιημένο σύστημα, εκτός και αν προκύψει ως αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης της μηχανής αναζήτησης ή του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, όπως, ενδεικτικά, αράχνη, ρομπότ, βοηθητικό πρόγραμμα cheat, πρόγραμμα απόξεσης δεδομένων (scraper) ή πρόγραμμα ανάγνωσης χωρίς σύνδεση που αποκτούν πρόσβαση στην Πλατφόρμα, δεν θα χρησιμοποιείτε ούτε θα εκκινείτε μη εξουσιοδοτημένο σενάριο ή άλλο λογισμικό.
 • Δυσφημίζετε, δεν θα αμαυρώνετε ούτε θα βλάπτετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και την Πλατφόρμα.
 • Χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα με τρόπο που δεν συνάδει με τους εφαρμοστέους νόμους ή κανονισμούς.

Συνεισφορές Χρηστών

Η Πλατφόρμα μπορεί να σας προσκαλέσει να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, να υποβάλλετε, να αναρτήσετε, να προβάλλετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανεμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στην Πλατφόρμα, όπως ενδεικτικά κείμενα, γραπτά, βιογραφικά σημειώματα, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή άλλο υλικό, με την εξαίρεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής από κοινού οι «Συνεισφορές»). Οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες της Πλατφόρμας και μέσω ιστότοπων τρίτων μερών, εάν τις αναρτήσετε σε ορισμένα τμήματα της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, κριτικές χρήστη). Ως εκ τούτου, οι Συνεισφορές που αναρτάτε ενδέχεται να μην αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και ιδιόκτητες. Όταν υποβάλλετε, δημιουργείτε ή διαθέτετε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Η δημιουργία, η διανομή, η μετάδοση, η δημόσια προβολή ή η εκτέλεση και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα ή ηθικά δικαιώματα τρίτου προσώπου.
 • Είστε δημιουργός και κύριος ή διαθέτετε τις άδειες, τα δικαιώματα, τις συναινέσεις, τις απαλλαγές και τις εγκρίσεις που απαιτούνται για να χρησιμοποιείτε και να εξουσιοδοτείτε εμάς, την Πλατφόρμα και άλλους χρήστες της Πλατφόρμας να χρησιμοποιούν τις Συνεισφορές σας με κάθε τρόπο που προβλέπεται στην Πλατφόρμα και τους παρόντες Όρους.
 • Διαθέτετε τη γραπτή συγκατάθεση, απαλλαγή ή/και έγκριση κάθε φυσικού προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί με τις Συνεισφορές σας για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας του, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και να χρησιμοποιηθούν οι Συνεισφορές σας με τον τρόπο που προβλέπεται στην Πλατφόρμα και τους παρόντες Όρους.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ούτε παραπλανητικές.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν συνιστούν ανεπιθύμητη ούτε μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, σύστημα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, spam, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, χυδαίες, πρόστυχες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή άλλως επιλήψιμες (όπως θα καθορίσουμε εμείς).
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παρενοχλούν, γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, κακολογούν, εκφοβίζουν ούτε κακοποιούν κάποιο πρόσωπο.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν υποστηρίζουν τη βίαιη ανατροπή κυβέρνησης ούτε υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν με σωματική βλάβη κατά άλλου προσώπου.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς ή κανόνες.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα του ιδιωτικού ή του δημόσιου βίου οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που ζητά προσωπικά στοιχεία από πρόσωπα κάτω των 18 ετών ή εκμεταλλεύεται πρόσωπα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν εθνική, ομοσπονδιακή ή πολιτειακή νομοθεσία σε σχέση με την παιδική πορνογραφία ή άλλη νομοθεσία που προορίζεται για την προστασία της υγείας ή της ευημερίας ανηλίκων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ούτε τις σωματικές ή πνευματικές ειδικές ανάγκες.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν συνδέονται με υλικό που παραβιάζει διάταξη των παρόντων Όρων ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Η χρήση της Πλατφόρμας κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Όρους και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε παύση ή αναστολή των δικαιωμάτων χρήσης της Πλατφόρμας εκ μέρους σας.

Άδεια Συνεισφορών

Με την υποβολή ή την ανάρτηση Συνεισφορών σας σε οποιοδήποτε μέρος της Πλατφόρμας ή με την παραχώρηση πρόσβασης στις Συνεισφορές μέσω της Πλατφόρμας μάς παραχωρείτε αυτομάτως, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να μας παραχωρήσετε, απεριόριστο, αέναο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, δωρεάν, πλήρως καταβεβλημένο, παγκόσμιο δικαίωμα, καθώς και άδεια φιλοξενίας, χρήσης, προβολής και προετοιμασίας παράγωγων έργων των εν λόγω Συνεισφορών με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της Πλατφόρμας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ περαιτέρω μας χορηγείτε και εξουσιοδοτείτε την περαιτέρω παραχώρηση αδειών για τα ανωτέρω. Παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι δεν έχουν διεκδικηθεί με άλλο τρόπο ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας.

Δεν διεκδικούμε δικαίωμα κυριότητας στις Συνεισφορές σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν ευθυνόμαστε για δηλώσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιοδήποτε τμήμα της Πλατφόρμας. Έχετε αποκλειστική ευθύνη για τις Συνεισφορές σας στην Πλατφόρμα και συμφωνείτε ρητά ότι μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη και ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.

Έχουμε δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαζόμαστε, να διορθώνουμε ή να τροποποιούμε με άλλο τρόπο τις Συνεισφορές, (2) να επανακατηγοριοποιούμε Συνεισφορές και να τις τοποθετούμε σε καταλληλότερα σημεία στην Πλατφόρμα και (3) να ελέγχουμε εκ των προτέρων ή να διαγράφουμε Συνεισφορές ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση. Δεν έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Συνεισφορές σας.

Υποβολές

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες ή ανατροφοδότηση σχετικά με την Πλατφόρμα (εφεξής οι «Υποβολές») που μας παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικές και νοούνται ως αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Διαθέτουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαίωμα απεριόριστης χρήσης και διάδοσης των Υποβολών για κάθε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς να απαιτείται αναγνώριση από εσάς ή αποζημίωσή σας. Με το παρόν παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα για τις Υποβολές και εγγυάστε ότι οι Υποβολές σας είναι πρωτότυπες ή ότι έχετε δικαίωμα να τις υποβάλετε. Συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να προσφύγετε εναντίον μας για φερόμενη ή υφιστάμενη παραβίαση ή κατάχρηση δικαιώματος ιδιοκτησίας σχετικά με τις Υποβολές σας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στο πλαίσιο των λειτουργιών της Πλατφόρμας μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με διαδικτυακούς λογαριασμούς που έχετε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (εφεξής μεμονωμένα ο «Λογαριασμός Τρίτου»), είτε: (1) παρέχοντας τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού Τρίτου μέσω της Πλατφόρμας, είτε (2) παραχωρώντας μας πρόσβαση στον Λογαριασμό Τρίτου σύμφωνα με τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εκ μέρους σας χρήση κάθε Λογαριασμού Τρίτου. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού Τρίτου σας ή/και να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στον Λογαριασμό Τρίτου σας, χωρίς να παραβιάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την εκ μέρους σας χρήση του εκάστοτε Λογαριασμού Τρίτου και χωρίς να μας υποχρεώνετε να καταβάλουμε τέλη ή να υπαχθούμε σε περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών του Λογαριασμού Τρίτου. Με την παροχή πρόσβασης σε εμάς σε οποιονδήποτε Λογαριασμό Τρίτου, συμφωνείτε ότι: (1) μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε, να διαθέτουμε και να αποθηκεύουμε (κατά περίπτωση) οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε υποβάλει και αποθηκεύσει στον Λογαριασμό Τρίτου (εφεξής το «Περιεχόμενο Κοινωνικής Δικτύωσης»), έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα μέσω του λογαριασμού σας, όπως, ενδεικτικά, καταλόγους φίλων, και (2) μπορούμε να υποβάλλουμε στον και να λαμβάνουμε από τον Λογαριασμό Τρίτου σας επιπρόσθετα στοιχεία, εφόσον ειδοποιείστε όταν συνδέετε τον λογαριασμό σας με τον Λογαριασμό Τρίτου. Ανάλογα με τους Λογαριασμούς Τρίτων που επιλέγετε και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε αυτούς, τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύετε στους Λογαριασμούς Τρίτων ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα και μέσω του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα. Σας επισημαίνουμε ότι εάν ένας Λογαριασμός Τρίτου ή μια σχετική υπηρεσία δεν διατίθενται πλέον ή εάν η πρόσβασή μας στον εν λόγω Λογαριασμό Τρίτου διακοπεί από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, το Περιεχόμενο Κοινωνικής Δικτύωσης ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στην Πλατφόρμα και μέσω αυτής. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα και των Λογαριασμών Τρίτων ανά πάσα στιγμή. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΑΣ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Δεν προσπαθούμε να ελέγξουμε το Περιεχόμενο Κοινωνικής Δικτύωσης για οποιονδήποτε σκοπό, όπως, ενδεικτικά, για σκοπούς ακρίβειας, νομιμότητας ή αποφυγής παραβιάσεων, ούτε ευθυνόμαστε για το Περιεχόμενο Κοινωνικής Δικτύωσης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που σχετίζεται με Λογαριασμό Τρίτου και στη λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή ή την ταμπλέτα σας, αποκλειστικά για τον εντοπισμό και την ενημέρωσή σας σχετικά με επαφές που έχουν επίσης εγγραφεί και χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ της Πλατφόρμας και του Λογαριασμού Τρίτου σας, επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (κατά περίπτωση). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε όλα τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στους διακομιστές μας και αποκτήθηκαν μέσω του εν λόγω Λογαριασμού Τρίτου, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που συνδέονται με τον λογαριασμό/τους λογαριασμούς σας στην Πλατφόρμα.

Ιστότοποι και Περιεχόμενο Τρίτων

Στην Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχονται (ή να σας αποσταλούν μέσω αυτής) σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους (εφεξής οι «Ιστότοποι Τρίτων»), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχος, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν σε ή προέρχονται από τρίτα μέρη (εφεξής το «Περιεχόμενο Τρίτων»). Οι Ιστότοποι Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ούτε ελέγχονται από εμάς ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητά τους και δεν ευθυνόμαστε για Ιστότοπους Τρίτων όπου αποκτάτε πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας ή για Περιεχόμενο Τρίτων που αναρτάται, διατίθεται ή εγκαθίσταται στην Πλατφόρμα, καθώς και για περιεχόμενο, ακρίβεια, προσβολές, απόψεις, αξιοπιστία, πρακτικές ιδιωτικότητας ή άλλες πολιτικές των Ιστοσελίδων Τρίτων ή του Περιεχομένου Τρίτων. Εάν Ιστότοποι Τρίτων ή Περιεχόμενο Τρίτων περιλαμβάνονται, συνδέονται ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να εγκατασταθούν, δεν συνάγεται η έγκριση ή η υποστήριξή τους από εμάς. Αποφασίζετε να εγκαταλείψετε την Πλατφόρμα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε Ιστότοπους Τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε Περιεχόμενο Τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι δεν θα ισχύουν πλέον. Οφείλετε να ελέγξετε τους εφαρμοστέους όρους και πολιτικές, καθώς και τις πρακτικές ιδιωτικότητας και συλλογής δεδομένων, σε κάθε ιστότοπο όπου περιηγείστε από την Πλατφόρμα ή που σχετίζεται με εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από την Πλατφόρμα. Οι αγορές που πραγματοποιείτε μέσω των Ιστότοπων Τρίτων διενεργούνται μέσω άλλων ιστότοπων και από άλλες εταιρείες και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη σε σχέση με αυτές, καθώς αφορούν αποκλειστικά εσάς και το εκάστοτε τρίτο μέρος. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στους Ιστότοπους Τρίτων και ότι οφείλετε να μας απαλλάσσετε από κάθε ζημία που προκλήθηκε από την αγορά των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον μας απαλλάσσετε από τυχόν ζημία που θα υποστείτε ή προκαλείται σε σχέση με ή προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από Περιεχόμενο Τρίτων ή από επικοινωνία με Ιστότοπους Τρίτων.

Διαχείριση Πλατφόρμας

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμαστε: (1) να παρακολουθούμε την Πλατφόρμα για παραβιάσεις των παρόντων Όρων, (2) να λαμβάνουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά κάθε προσώπου που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει τον νόμο ή τους παρόντες Όρους, όπως ενδεικτικά καταγγελία του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να απορρίπτουμε τις Συνεισφορές σας, να περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτές ή τη διαθεσιμότητά τους ή και να τις απενεργοποιούμε (εφόσον είναι τεχνολογικά εφικτό), (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρούμε από την Πλατφόρμα ή να απενεργοποιούμε με άλλο τρόπο κάθε αρχείο και περιεχόμενο που έχει υπερβολικό μέγεθος ή επιβαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο τα συστήματά μας και (5) να διαχειριζόμαστε με κάθε άλλο τρόπο την Πλατφόρμα με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και της κυριότητάς μας αλλά και τη διευκόλυνση της προσήκουσας λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Μεριμνούμε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Ανατρέξτε στην Πολιτική Ιδιωτικότητας μας για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας τους. Επιπλέον, διατηρούμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στην Πλατφόρμα με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης της Πλατφόρμας, καθώς και δεδομένα που αφορούν την εκ μέρους σας χρήση της Πλατφόρμας. Παρόλο που τηρούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, έχετε αποκλειστική ευθύνη για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή σχετίζονται με δραστηριότητα που αναλάβατε με τη χρήση της Πλατφόρμας. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε ευθύνη έναντί σας για απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων και με το παρόν παραιτείστε από κάθε αγωγικό δικαίωμα εναντίον μας από απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων. Παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων προσώπων. Εάν πιστεύετε ότι υλικό που διατίθεται στην Πλατφόρμα ή μέσω αυτής παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, παρακαλείστε να μας ειδοποιήσετε αμέσως στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας (εφεξής η «Ειδοποίηση»).

Διάρκεια και Διακοπή Χρήσης

Οι παρόντες Όροι ισχύουν πλήρως όσο χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP) ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ.

Εάν απενεργοποιήσουμε ή αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, με ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή με το όνομα τρίτου, ακόμα και αν ενεργείτε για λογαριασμό του εν λόγω τρίτου. Εκτός από την απενεργοποίηση ή την αναστολή της λειτουργίας του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νόμιμες ενέργειες, όπως ενδεικτικά στη λήψη αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

Τροποποιήσεις και Διακοπές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να τροποποιούμε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο από την Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα στοιχεία στην Πλατφόρμα μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος της Πλατφόρμας χωρίς ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή. Δεν ευθυνόμαστε έναντι σε εσάς ή τρίτο μέρος για τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε σχέση με το υλικό, το λογισμικό ή λοιπά προβλήματα ή να υπάρξουν διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα λόγω συντήρησης της Πλατφόρμας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να αναθεωρούμε, να ενημερώνουμε, να αναστέλλουμε, να απενεργοποιούμε ή να τροποποιούμε με άλλο τρόπο την Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για απώλεια, ζημία ή ενόχληση που προκαλείται από την αδυναμία πρόσβασης στην Πλατφόρμα ή χρήσης της Πλατφόρμας από εσάς κατά τη διάρκεια διακοπής ή παύσης της λειτουργίας της Πλατφόρμας. Δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους διάταξη σύμφωνα με την οποία έχουμε υποχρέωση να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε την Πλατφόρμα ή να παρέχουμε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτήν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου η νομοθεσία της δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεστε προϋποθέτει την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, οι παρόντες Όροι και η εκ μέρους σας χρήση της Πλατφόρμας διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων: τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Πολιτείας του Ντελαγουέρ των ΗΠΑ και ειδικότερα της Κομητείας Κεντ, Ντελαγουέρ.

Επίλυση Διαφορών

Εάν κατοικείτε στον ΕΟΧ, ανατρέξτε στους Συμπληρωματικούς Όρους Χρήσης Κατοίκων ΕΕ για περισσότερες πληροφορίες.

Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενότητα, καθώς επηρεάζονται δικαιώματά σας. Συμφωνείτε ότι με τη σύναψη των παρόντων Όρων εσείς και εμείς παραιτούμαστε από κάθε ένορκη δίκη ή τη συμμετοχή σε ομαδική αγωγή. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι μπορούμε να εγείρουμε αξιώσεις κατά του άλλου μέρους μόνο ατομικά και όχι ως ενάγων ή ομόδικος ή εκπρόσωπος σε ομαδική δίκη. Ενδεχόμενη διαδικασία διαιτησίας κινείται ατομικά· δεν επιτρέπονται ομαδικές διαιτησίες ούτε ομαδικές αγωγές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο. Κάθε αξίωση, διαφορά ή άλλη νόμιμη διαδικασία από εσάς ή εμάς ή μεταξύ μας, όπως ενδεικτικά αξιώσεις ή διαφορές που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με ή προκύπτουν από τους παρόντες Όρους ή την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή τη χρήση της από εσάς, διέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Πολιτείας του Ντελαγουέρ, χωρίς να ισχύουν οι κανόνες σύγκρουσης νόμων σύμφωνα με τους οποίους ενδέχεται να προβλέπεται η εφαρμογή άλλου δικαίου. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων και του Ενιαίου Νόμου περί Συναλλαγών Πληροφοριών Υπολογιστών (UCITA) αποκλείεται ρητά με τους παρόντες Όρους. Τα μέρη συμφωνούν ότι η συμφωνία τους βάσει των παρόντων Όρων αφορούν το διαπολιτειακό εμπόριο και ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας εφαρμόζεται για την ερμηνεία της διάταξης «Συμφωνία υπαγωγής σε δεσμευτική διαιτησία» που ακολουθεί. Κάθε αξίωση, διαφορά ή άλλη νόμιμη διαδικασία που δεν υπόκειται στην παρακάτω διάταξη «Συμφωνία υπαγωγής σε δεσμευτική διαιτησία» εγείρεται και εκδικάζεται αποκλειστικά ενώπιον των πολιτειακών δικαστηρίων εντός της Κομητείας Κεντ, Ντελαγουέρ ή ενώπιον των ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Περιφέρειας του Ντελαγουέρ, ανάλογα με την περίπτωση, και συμφωνείτε ότι υπάγεστε στην αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων για την εκδίκαση αξιώσεων ή διαφορών.

Άτυπες Διαπραγματεύσεις. Για την επιτάχυνση της επίλυσης και του ελέγχου των εξόδων κάθε διαφοράς, αμφισβήτησης ή αξίωσης που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους (εφεξής μεμονωμένα η «Διαφορά» και από κοινού οι «Διαφορές») που εγείρεται είτε από εσάς είτε από εμάς (εφεξής μεμονωμένα το «Μέρος» και από κοινού τα «Μέρη»), τα Μέρη συμφωνούν ότι θα προσπαθήσουν αρχικά να διαπραγματευτούν για τη Διαφορά (εκτός από τις Διαφορές που προβλέπονται ρητά παρακάτω) άτυπα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Οι άτυπες διαπραγματεύσεις αρχίζουν κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ενός Μέρους προς το Άλλο. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» παρακάτω.

Συμφωνία υπαγωγής σε δεσμευτική διαιτησία. Με την επιφύλαξη των Εξαιρέσεων από τη διαιτησία που παρατίθενται στη συνέχεια, εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι κάθε διαφορά μεταξύ των χρηστών της Πλατφόρμας που προκύπτει βάσει των παρόντων Όρων ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς, καθώς και με τη χρήση της Πλατφόρμας από τους εν λόγω χρήστες, πρέπει να επιλύεται με δεσμευτική διαιτησία, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Με την εξαίρεση της απαγόρευσης ομαδικών διαιτησιών που προβλέπεται στην ενότητα «ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ», εάν διαιτητής ή δικαστήριο αποφασίσει ότι οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας δεν είναι εκτελεστό, τα άλλα τμήματα της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Εξαιρέσεις από τη Διαιτησία. Η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) μικροδιαφορές, (β) νόμιμες διαδικασίες που αφορούν προσπάθειες απόκτησης στοιχείων ταυτοποίησης χρηστών, (γ) νόμιμες διαδικασίες που ασκούνται κατά της Εταιρείας από εταιρείες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, (δ) νόμιμες διαδικασίες που ασκούνται από την Εταιρεία κατά εταιρειών ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, (ε) το δικαίωμα ενός μέρους να ζητήσει ασφαλιστικά ή άλλα εύλογα μέτρα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για να αποτρέψει την πραγματική ή επαπειλούμενη παραβίαση, κατάχρηση ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών απορρήτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενός μέρους ή (στ) εάν η εφαρμογή της παρούσας διάταξης απαγορεύεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Εάν, για κάποιο λόγο, η απαγόρευση της ομαδικής διαιτησίας που ορίζεται στην ενότητα ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει το σύνολο της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας. Εάν δεν εφαρμόζεται η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας, η υπόλοιπη παρούσα Συμφωνία και η ενότητα Επίλυση Διαφορών θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Διαδικασία Διαιτησίας. Η διαιτησία διέπεται από τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («ΑΑΑ»), όπως τροποποιούνται με την παρούσα ενότητα, και διεξάγεται από την ΑΑΑ. Οι κανόνες της AAA και το έντυπο για την έναρξη της διαδικασίας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.adr.org. Τυχόν πρόταση διακανονισμού από εσάς ή εμάς δεν γνωστοποιείται στον διαιτητή. Εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας κατά την έναρξη της διαιτησίας, η διαιτησία διεξάγεται στην πόλη Ντόβερ, Ντελαγουέρ. Για αξίωση με συνολικό ποσό της επιδιωκόμενης απόφασης ύψους 10.000 δολαρίων ή λιγότερο, εσείς και εμείς μπορούμε να επιλέξουμε να διεξαχθεί η διαιτησία τηλεφωνικά ή να βασιστεί αποκλειστικά στην προσκόμιση εγγράφων και η εν λόγω επιλογή θα είναι δεσμευτική για εσάς και εμάς, με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας του διαιτητή να απαιτήσει αυτοπρόσωπη ακρόαση. Στις περιπτώσεις που διεξάγεται αυτοπρόσωπη ακρόαση, εσείς ή εμείς μπορούμε να παρασταθούμε τηλεφωνικά, εκτός και αν απαιτήσει κάτι άλλο ο διαιτητής. Ο διαιτητής αποφασίζει επί της ουσίας για κάθε αξίωση σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις αναγνωρισμένες αρχές της ισοδικίας, και σέβεται κάθε προνόμιο που αναγνωρίζεται από τον νόμο. Ο διαιτητής δεν δεσμεύεται από αποφάσεις σε προηγούμενες διαιτησίες που αφορούν διαφορετικούς χρήστες, δεσμεύεται ωστόσο από αποφάσεις σε προηγούμενες διαιτησίες που αφορούν τον ίδιο χρήστη της Πλατφόρμας, στον βαθμό που απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική ενώ δικαστική απόφαση επί της διαιτητικής μπορεί να εκδοθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Περιορισμός Εγερσης Αξιώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έναρξη διαδικασιών επίλυσης Διαφοράς πέραν του ενός (1) έτους από την επέλευση των γεγονότων που θεμελιώνουν την αξίωση.

Διορθώσεις

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στην Πλατφόρμα που εκ παραδρομής περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, όπως περιγραφές, τιμές, διαθεσιμότητα και λοιπές πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθυνών

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ: (1) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, (3) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ‘Η/ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, (4) ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή (5) ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ Ή ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΝΩ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

Περιορισμός της Ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΣΕ ΕΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ Ή ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΚΑΠΟΙΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα υπερασπίζεστε, θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε τόσο εμάς όσο και τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους εντολοδόχους μας, για κάθε απώλεια, ζημία, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δαπανών, που προκλήθηκε από οποιονδήποτε τρίτο και απορρέει από: (1) τις Συνεισφορές ή τις Υποβολές σας, (2) την από μέρους σας χρήση της Πλατφόρμας, (3) την από μέρους σας παραβίαση των παρόντων Όρων, (4) κάθε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους, (5) την εκ μέρους σας προσβολή των δικαιωμάτων τρίτων, όπως ενδεικτικά δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή (6) κάθε επιβλαβή πράξη από μέρους σας προς άλλο χρήστη της Πλατφόρμας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω αυτής. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εκτός και αν απαγορεύεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να αναλαμβάνουμε, με δικά σας έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο κάθε ζητήματος για το οποίο υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε, και από πλευράς σας συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, στην υπεράσπιση των εν λόγω αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώνουμε για κάθε ανάλογη αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που σχετίζεται με αποζημίωση, μόλις λάβουμε γνώση της.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Συναλλαγές και Υπογραφές

Η επίσκεψη στην Πλατφόρμα, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων συνιστούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και λοιπές επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην Πλατφόρμα, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση σχετικά με τον έγγραφο τύπο της εν λόγω επικοινωνίας. ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. Με τους παρόντες Όρους παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νομοθετημάτων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε μέσο εκτός των ηλεκτρονικών μέσων.

Διάφορα

Οι παρόντες Όροι και οι πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στην Πλατφόρμα ή σε σχέση με την Πλατφόρμα αποτελούν τη συνολική συμφωνία και ρύθμιση μεταξύ εσάς και εμάς. Η μη άσκηση ή επιβολή δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε ανά πάσα στιγμή, μεμονωμένα ή στο σύνολό τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλα πρόσωπα. Δεν ευθυνόμαστε για απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αδράνεια που προκλήθηκε από αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Εάν διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη διαχωρίζεται από τους παρόντες Όρους και δεν θίγει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Δεν δημιουργείται σχέση κοινοπραξίας, σύμπραξης, εργασίας ή εντολής μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων ή της χρήσης της Πλατφόρμας. Εκτός και αν απαγορεύεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι δεν ερμηνεύονται εις βάρος μας επειδή τους καταρτίσαμε εμείς. Παραιτείστε από κάθε ένσταση που ενδέχεται να διαθέτετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Όρων και την έλλειψη υπογραφής από τα μέρη για την εκτέλεσή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να επιλύσετε καταγγελίες σχετικά με την Πλατφόρμα ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΕ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2022

Παρέχουμε την Πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρόντες συμπληρωματικοί όροι χρήσης ισχύουν για εσάς εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής οι «Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ»). Επομένως, εάν κατοικείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι γενικοί Όροι Χρήσης και οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των Όρων Χρήσης και των παρόντων Συμπληρωματικών Όρων ΕΕ, εάν οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ ισχύουν για εσάς τότε οι Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ υπερισχύουν.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι ορισμοί που απαντούν στους παρόντες Ευρωπαϊκούς Πρόσθετους όρους θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνους που χρησιμοποιούνται στους Όρους Xρήσης. Πριν από τη δημιουργία του λογαριασμού σας, το κείμενο των παρόντων Όρων Χρήσης σάς διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας με τρόπο που επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση σε ανθεκτικό φορέα δεδομένων.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβαίνουμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης ή των παρόντων Συμπληρωματικών Όρων ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση των αλλαγών στους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης ή Συμπληρωματικούς Όρους ΕΕ και τις έχετε αποδεχθεί.

** Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας νοούνται όλα τα παρόντα και μελλοντικά Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, οπουδήποτε στον κόσμο, σε σχέση με την Πλατφόρμα, που ανήκουν σε εμάς ή/και στους δικαιοπάροχους μας τώρα ή στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων που αφορούν βάσεις δεδομένων, εμπορικά σήματα, σχεδιασμό, εμπορικές επωνυμίες, ονόματα τομέα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά απόρρητα και παρόμοιων δικαιωμάτων βάσει εθιμικού δικαίου, όπως δικαιώματα σχετικά με τη δουλική απομίμηση. Εφόσον έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, σας παρέχεται, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του λογαριασμού σας, περιορισμένη, μη αποκλειστική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη άδεια πρόσβασης στην και χρήσης της Πλατφόρμας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει νόμιμη πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα που δεν σας παραχωρείται ρητά αναφορικά με την Πλατφόρμα, το Περιεχόμενο και τα Σήματα. Η άδεια παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του λογαριασμού σας και την αποδέχεστε δια του παρόντος. Έχουμε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα να καταγγείλουμε την παρούσα άδεια μονομερώς, πρόωρα και με άμεση ισχύ, χωρίς να χρειαστεί να σας καταβάλλουμε οποιαδήποτε αποζημίωση.

Μας αποζημιώνετε για κάθε ζημία που προκύπτει από την εκ μέρους σας παραβίαση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε σχέση με την Πλατφόρμα. Μας αποζημιώνετε για κάθε έξοδο και ζημία, μεταξύ άλλων τα έξοδα νομικής συνδρομής, που προκύπτει από την παραβίαση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Λαμβάνετε μέτρα με δικές σας δαπάνες για να περιορίσετε τα έξοδα που θα ανακύψουν ή/και τη ζημία που θα υποστούμε.

** Αμοιβές και πληρωμή

Εάν καθορίσουμε ότι επιβάλλονται οποιοιδήποτε φόροι, όπως φόροι επί των πωλήσεων, ή άλλες χρεώσεις στις αμοιβές μας, η τιμή αγοράς στην Πλατφόρμα θα περιλαμβάνει και τους εν λόγω φόρους ή/και χρεώσεις κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Εάν για την αγορά σας έχουν συμφωνηθεί επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, έχετε την ευχέρεια να μας δίνετε δικαίωμα να σας χρεώνουμε την πληρωμή με άμεση χρέωση. Στην περίπτωση αυτή σάς χρεώνουμε σε επαναλαμβανόμενη βάση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκρισή σας για κάθε επαναλαμβανόμενη χρέωση, έως ότου μας ενημερώσετε για την ακύρωσή τους.

** Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο έχετε το δικαίωμα, ως καταναλωτής με κατοικία στην ΕΕ, να υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, χωρίς να αιτιολογήσετε την υπαναχώρηση. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου δεν υπάρχει, εάν έχετε δηλώσει ρητά ότι επιθυμείτε να παραλάβετε το ψηφιακό περιεχόμενο εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης και έχετε παραιτηθεί ρητά από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εάν αποκτήσετε δοκιμαστική συνδρομή 7 ημερών, ισχύει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τη διάρκεια της δοκιμαστικής συνδρομής. Εντός 14 ημερών από τη δήλωσή σας ότι επικαλείστε την εγγύηση επιστρέφεται το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει. Ευθύνη

Δεν ευθυνόμαστε για: α) παρανοήσεις, σφάλματα ή αστοχίες όσον αφορά την εκτέλεση της Πλατφόρμας ή/και των υπηρεσιών μας, εφόσον αυτές προκλήθηκαν ή συνάγονται από ενέργειές σας, όπως η μη παροχή πλήρων, άρτιων, ορθών και σαφών δεδομένων (ή η μη έγκαιρη παροχή τους), β) σφάλματα ή αστοχίες τρίτων που έχουν προσληφθεί από εσάς ή για λογαριασμό σας, γ) στοιχεία που έχουν τοποθετήσει τρίτοι στην Πλατφόρμα.

Ευθύνη μπορούμε να αναλάβουμε μόνο για άμεσες ζημίες ή απώλειες που μας καταλογίζονται. Αποκλείεται η ευθύνη για οποιεσδήποτε (περιουσιακές) ζημίες εκτός από τις άμεσες ζημίες, όπως για έμμεσες ζημίες και, ενδεικτικά, αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, ζημίες που προκλήθηκαν από κλεμμένα, μη προσβάσιμα, ελλιπή, κατεστραμμένα ή χαμένα (προσωπικά) δεδομένα ή υλικά, διαφυγούσες αποταμιεύσεις, ζημίες λόγω διακοπής εργασιών ή ζημίες που οφείλονται σε ή προκύπτουν από διαρροές, παραβίαση ασφάλειας ή ηλεκτρονικά εγκλήματα. Εκτός από την περίπτωση βαριάς αμέλειας ή δόλου, η συνολική ευθύνη μας για ζημίες που προκύπτουν από τις υπηρεσίες μας ή/και την Πλατφόρμα ή που προκύπτουν με άλλο τρόπο από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους, περιορίζεται σε ποσό ίσο με τις αμοιβές που μας καταβάλατε εσείς. ** Ανωτέρα Βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας δεν υποχρεούμαστε να εκπληρώσουμε καμία από τις υποχρεώσεις μας ούτε οποιαδήποτε νόμιμη ή/και συμφωνημένη υποχρέωση εγγύησης. Περαιτέρω, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία από πλευράς μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής περιπτώσεις: α) προμηθευτές από τους οποίους εξαρτόμαστε δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, β) ελαττωματικά αγαθά, εξοπλισμός, λογισμικό ή υλικά από τρίτα μέρη, γ) επιδημίες και πανδημίες, δ) όταν το δίκτυό μας ακινητοποιείται για λόγους για τους οποίους δεν θεωρείται ότι έχουμε ευθύνη, όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικές επιθέσεις ή επιθέσεις (D)DoS κάθε είδους ή αστοχίες στην διαδικτυακή κυκλοφορία, προβλήματα υλικού ή λογισμικού ή κάθε άλλη εξωτερική αιτία, ε) συντήρηση της Πλατφόρμας με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα, στ) κυβερνητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κανονισμών και της νομοθεσίας, ζ) απεργίες, αναγκαστικό κλείσιμο επιχειρήσεων, ταραχές και κάθε άλλη διακοπή ή/και κώλυμα που προκαλείται από τρίτα μέρη και μας παρεμποδίζει, η) ασθένεια ενός ή περισσότερων υπαλλήλων που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, θ) διακοπή ρεύματος, βλάβη του διαδικτύου, του δικτύου δεδομένων ή των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ή ι) κάθε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

** Επίλυση Διαφορών

Κάθε αξίωση, διαφορά ή άλλη νόμιμη διαδικασία από εσάς ή εμάς ή μεταξύ μας, όπως ενδεικτικά αξιώσεις ή διαφορές που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με ή προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Συμπληρωματικούς Όρους ΕΕ ή την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα ή τη χρήση της από εσάς, διέπεται από τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών.

Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων αποκλείεται ρητά από τους Όρους Χρήσης και τους παρόντες Συμπληρωματικούς Όρους ΕΕ.

Εκτός και εάν επιλέξετε –εγγράφως– την επίλυση ενδεχόμενης διαφοράς από το κατά νόμο αρμόδιο δικαστήριο εντός ενός μήνα από την έγγραφη επίκληση της παρούσας διάταξης, κάθε αξίωση, διαφορά ή άλλη νόμιμη διαδικασία θα ασκείται και θα εκδικάζεται αποκλειστικά ενώπιον του δικαστηρίου της Ολλανδίας που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

** Καταγγελίες

Εάν επιθυμείτε την επίλυση μιας καταγγελίας σχετικά με την Πλατφόρμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου εντοπίσατε ή θα μπορούσατε εύλογα να είχατε εντοπίσει ένα πρόβλημα, στη διεύθυνση [email protected]. Θα σας απαντήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΗΠΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2022

Οι παρόντες συμπληρωματικοί όροι χρήσης ισχύουν για εσάς, εάν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (εφεξής οι «Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ»). Επομένως, εάν κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισχύουν τόσο οι γενικοί Όροι Χρήσης όσο και οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των Όρων Χρήσης και των παρόντων Συμπληρωματικών Όρων ΗΠΑ, εάν οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ ισχύουν για εσάς τότε οι Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ υπερισχύουν.

** Παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εάν πιστεύετε ότι υλικό που διατίθεται στην Πλατφόρμα ή μέσω αυτής παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, παρακαλείστε να μας ειδοποιήσετε αμέσως στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας (εφεξής η «Ειδοποίηση»). Αντίγραφο της Ειδοποίησής σας αποστέλλεται στο πρόσωπο που ανάρτησε ή αποθήκευσε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση. Σύμφωνα με τον Νόμο για τον Περιορισμό της Ευθύνης από την Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο του Νόμου Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας (17 U.S.C. § 512)(DMCA), η Ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα:

 • Τη φυσική ή ηλεκτρονική σας υπογραφή,
 • προσδιορισμό του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία πιστεύετε ότι έχουν προσβληθεί,
 • προσδιορισμό του υλικού στην Πλατφόρμα που πιστεύετε ότι προσβάλει τα πνευματικά δικαιώματα με αρκετά ακριβή τρόπο ώστε να μπορούμε να το εντοπίσουμε,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας, μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, εάν είναι διαθέσιμη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • δήλωση ότι πιστεύετε καλόπιστα πως η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν εξουσιοδοτείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εντολοδόχο του ή τον νόμο,
 • δήλωση ότι τα στοιχεία στην ειδοποίηση είναι ακριβή και
 • δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε κύριος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του κυρίου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, η ειδοποίησή σας ενδέχεται να μην παράγει αποτελέσματα. Εάν εν γνώσει σας δηλώνετε ψευδώς ότι το υλικό στην Πλατφόρμα προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα, μπορεί να έχετε ευθύνη αποζημίωσης, μεταξύ άλλων για έξοδα και δικηγορικές αμοιβές, σύμφωνα με το Άρθρο 512(f) DMCA. Ως εκ τούτου, εάν δεν είναι σίγουρο ότι το υλικό που βρίσκεται στην Πλατφόρμα ή συνδέεται με αυτήν παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να απευθυνθείτε πρώτα σε δικηγόρο. Κυβερνητικά δικαιώματα των ΗΠΑ

Οι υπηρεσίες μας νοούνται ως «εμπορικά είδη» («commercial items»), όπως ορίζονται στον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Προμηθειών («FAR»), 48 C.F.R. § 2.101. Εάν οι υπηρεσίες μας έχουν αποκτηθεί εκ μέρους ή για λογαριασμό υπηρεσίας που δεν ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας («DOD»), οι υπηρεσίες μας υπόκεινται στους παρόντες Όρους σύμφωνα με την Ενότητα 48 C.F.R. § 12.212 (για λογισμικό υπολογιστών) και τη 48 C.F.R. § 12.211 (για τεχνικά δεδομένα). Εάν οι υπηρεσίες μας έχουν αποκτηθεί εκ μέρους ή για λογαριασμό υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας («DOD»), οι υπηρεσίες μας υπόκεινται στους παρόντες Όρους σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Αμυντικών Προμηθειών («DFARS»), 48 C.F.R. § 227.7202-3. Επιπλέον, η Ενότητα 48 C.F.R. § 252.227-7015 εφαρμόζεται στα τεχνικά δεδομένα που αποκτώνται από το DOD. Η παρούσα ρήτρα δικαιωμάτων της κυβέρνησης των ΗΠΑ αντικαθιστά και υπερισχύει σε σχέση με κάθε άλλη ρήτρα ή διάταξη FAR, DFARS ή άλλη ρήτρα ή διάταξη που αφορά τα δικαιώματα της κυβέρνησης σε λογισμικό υπολογιστών ή τεχνικά δεδομένα στο πλαίσιο των παρόντων Όρων.

Resume.io // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Κάτω Χώρες
CoC: 60887737
ΑΦΜ: NL854104379B01

Τελευταία ενημέρωση εγγράφου «Όροι υπηρεσίας»: July 20, 2022
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κούκις για να βελτιώνει την εμπειρία χρήστη και να εκτελεί αναλύσεις και μάρκετινγκ. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε προς όλα τα κούκις, όπως ορίζουν η «Πολιτική περί κούκις» και η «Πολιτική ιδιωτικότητας».
Αποδοχή κούκις