1. Παραδείγματα
  2. Υπεύθυνος έργου

Υπεύθυνος έργου: παράδειγμα συνοδευτικής επιστολής

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράδειγμα συνοδευτικής επιστολής για τη θέση «Υπεύθυνος έργου» και προσληφθείτε γρήγορα –χωρίς αναστάτωση, χωρίς ασάφεια. Αυτό το παράδειγμα συνοδευτικής επιστολής έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη θέση εργασίας «Υπεύθυνος έργου» το 2023. Αξιοποιήστε τις ενδεικτικές προτάσεις και τους οδηγούς των ειδικών μας και κατεβάστε την τέλεια συνοδευτική επιστολή σε λίγα λεπτά.
4.8
Μέση βαθμολογία
77 άτομα το έχουν βαθμολογήσει ήδη
Υπεύθυνος έργου: παράδειγμα συνοδευτικής επιστολής
Επεξεργασία αυτής της συνοδευτικής επιστολής

Κεφαλίδα συνοδευτικής επιστολής

Η κεφαλίδα μιας συνοδευτικής επιστολής είναι το πρώτο στοιχείο της σελίδας που παρατηρεί ένας υπεύθυνος προσλήψεων. Αυτός ο χώρος στην κορυφή του εγγράφου καλό είναι να περιέχει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας. Αν το προφίλ σε ένα μέσο επαγγελματικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn) έχει σχέση με τη θέση του υπευθύνου έργου, περιλάβετε τη διεύθυνση. Χρησιμοποιήστε ως οδηγό τα παραδείγματα συνοδευτικής επιστολής που προσφέρουμε.

Δεύτερος στόχος της κεφαλίδας είναι να προσδώσει ελκυστική μορφή στη συνοδευτική επιστολή. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε επιλέγοντας χρωματική παλέτα και σχέδιο που να ταιριάζουν με το ύφος του πιθανού εργοδότη. Θυμάστε τη συμβουλή μας για την προσαρμογή του κειμένου της συνοδευτικής επιστολής; Καλό είναι να προσαρμόσετε και τη μορφοποίηση. Τα πρότυπα συνοδευτικής επιστολής μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία.

Χαιρετισμός συνοδευτικής επιστολής

Ο χαιρετισμός της συνοδευτικής επιστολής δημιουργεί προσωπική επαφή με τον εργοδότη και δημιουργεί ένα φιλικό κλίμα σεβασμού για το υπόλοιπο της συνοδευτικής επιστολής. Αν είναι δυνατόν, καλό είναι να προσφωνήσετε τον παραλήπτη ονομαστικά. 

Για θέσεις ευθύνης και αν δεν έχετε πρότερη σχέση με τον υπεύθυνο προσλήψεων, το «αγαπητέ/αγαπητή» συνοδευόμενο από το επώνυμο είναι καλή επιλογή. Αν γνωρίζετε τον υπεύθυνο προσλήψεων ή στέλνετε την επιστολή μέσω ιμέιλ, ίσως μπορείτε να γράψετε «χαίρετε» ή «γεια». Σε περίπτωση αμφιβολίας, επιλέξτε την πιο τυπική εναλλακτική, για να μην προσβάλετε τον υπεύθυνο προσλήψεων.

Εισαγωγή συνοδευτικής επιστολής

Στην εισαγωγή της συνοδευτικής επιστολής θέλετε να τραβήξετε την προσοχή του υπευθύνου προσλήψεων και να δείξετε ότι αξίζει να διαβάσει την επιστολή σας. Ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχετε είναι ένα συναφές παράδειγμα, ένα στατιστικό στοιχείο ή ένα γεγονός που δείχνει ότι κατανοείτε τις ανάγκες της εταιρείας. Επειδή ένας υπεύθυνος προσλήψεων μπορεί να αξιολογεί υποψηφίους για διάφορες θέσεις στο ίδιο έργο, είναι καλό να αναφέρετε ποια θέση αφορά η αίτησή σας. Απλώς φροντίστε να είναι η εισαγωγή σας σύντομη και ενδιαφέρουσα.

Στο παράδειγμα συνοδευτικής επιστολής μας, η εισαγωγή περνά κατευθείαν στο θέμα, δηλώνοντας τη φιλοσοφία του υποψηφίου ως προς τη διαχείριση έργου: 

Προσαρμόσιμο παράδειγμα εισαγωγής συνοδευτικής επιστολής

Αγαπητή κ. Αγαπίου,

Η προσέγγισή μου στη διαχείριση έργου έχει δύο στόχους: την πραγμάτωση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος και τη διευκόλυνση όλων των μετεχόντων κατά την καθημερινή τους εργασία.

Αντιγράφηκε!

Μεσαίες παράγραφοι συνοδευτικής επιστολής

Στον κορμό της συνοδευτικής επιστολής αναφέρεστε στα μοναδικά γνωρίσματα και τις βλέψεις που σας καθιστούν ιδανικό υποψήφιο, καθώς και στις απαραίτητες δεξιότητες που σας ξεχωρίζουν. Καθώς αυτό το τμήμα είναι το μεγαλύτερο, μπορείτε να το χωρίσετε σε παραγράφους. 

Στην πρώτη, περιγράψτε μια κατάσταση, τα καθήκοντά σας, τις ενέργειες που εκτελέσατε και το αποτέλεσμα που πετύχατε. Φροντίστε να επιλέξετε παραδείγματα σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση υπευθύνου έργου. 

Στη δεύτερη παράγραφο, μπορείτε να παραθέσετε σκληρές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη θέση ή το όραμά σας για τα έργα τα οποία ενδέχεται να επιβλέπετε.

Προσαρμόσιμο παράδειγμα κορμού συνοδευτικής επιστολής

Όταν ξεκίνησα στη Manessis Logistics, πριν από πέντε έτη, υπήρχε μια ομάδα ενενήντα ατόμων και ο κύκλος εργασιών αυξανόταν κατά 35% ανά έτος, χωρίς υπεύθυνο έργου. Έχοντας εργαστεί προηγουμένως ως υπεύθυνος έργου στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, έθεσα σε εφαρμογή διαδικασίες οι οποίες καθοδηγούσαν τους συναδέλφους μου με τρόπο αποδοτικό, οικονομικό και οργανωμένο.

Έχει διαχειριστεί τη στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας επί πέντε
έτη, έχω ανοίξει μια αποθήκη 900 τ.μ., έχω επιβλέψει την αλλαγή προμηθευτών υπηρεσιών εφοδιαστικής και έχω διεξαγάγει μια πλήρη τεχνολογική αξιολόγηση των συστημάτων και των διαδικασιών μας. Αυτό το τελευταίο έργο επέφερε όφελος 2,5 εκατ. ευρώ στις προμήθειες υλικού πληροφορικής.

Τα έργα μου στη Manessis έχουν συντελέσει σε περικοπή δαπανών κατά 4,5 εκατ. ευρώ, έχουν μειώσει τον χρόνο μεταφοράς από την πύλη
του εργοστασίου μέχρι τον διαμετακομιστικό κόμβο κατά 10%, έχουν εξορθολογίσει τις τελωνειακές διαδικασίες και έχουν συμπυκνώσει τους συνεργάτες μεταφορών από 125 σε 72 (με βελτίωση στων αποκλίσεων κατά 28%). Πάντα προσπαθώ να βλέπω τα έργα από διάφορες οπτικές γωνίες, ενώ η Hellkann Freight μού έχει απονείμει το βραβείο του «συνεργάτη της χρονιάς» για το έργο της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων.

Το πτυχίο μου στη διοίκηση επιχειρήσεων με προετοίμασε κατάλληλα για τη διαχείριση έργου, ενώ έκτοτε παρακολουθήσει περισσότερα από 40 μαθήματα εξ αποστάσεως και έχω πιστοποιηθεί στη διαχείριση έργου, τις πρακτικές Lean και το Prince2.

Αποσκοπώ στη συνεχή βελτίωση και πιστεύω ότι χρειάζεται να εφοδιάζομαι με τις νεότερες γνώσεις, για να μπορώ να αποσπώ το μέγιστο αποτέλεσμα από τα έργα τα οποία διαχειρίζομαι.

Αντιγράφηκε!

Πώς να κλείσετε μια συνοδευτική επιστολή υπευθύνου έργου 

Το συμπέρασμα της συνοδευτικής επιστολής πρέπει να κάνει εντύπωση, ώστε ο υπεύθυνος προσλήψεων να θέλει να επικοινωνήσει για να μάθει περισσότερα. Για να το επιτύχετε, προσκαλέστε τον να αναλάβει δράση. Εκφράστε το ενδιαφέρον σας για τη θέση και ζητήστε του να επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε εδώ το ιμέιλ ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Το παράδειγμα συνοδευτικής επιστολής μας καταλήγει με τη φράση «με εκτίμηση», αλλά υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως «ευχαριστώ» ή «μετά τιμής». 

Προσαρμόσιμο παράδειγμα συμπεράσματος συνοδευτικής επιστολής

Κατανοώ ότι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που προσλαμβάνετε υπεύθυνο έργου και θα ήθελα πολύ να σας αφηγηθώ όλη την ιστορία για το πώς ξεκίνησα τη σχετική θέση στη Manessis.

Με εκτίμηση, 

Στέλιος Θεοδώρου

Αντιγράφηκε!

Συμβουλές και στρατηγικές συνοδευτικής επιστολής

Για να εξασφαλίσετε τη δουλειά των ονείρων σας στη διαχείριση έργου, καλό είναι να προβάλετε ορισμένες βασικές ποιότητες.

  • Οργανωτικότητα: Ο υπεύθυνος έργου είναι το άτομο που ασχολείται με κάθε κομμάτι του «παζλ» ταυτόχρονα. Επομένως, χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι άτομο οργανωτικό. Φροντίστε να πείσετε πως είστε, δίνοντας παραδείγματα που δείχνουν πώς συνταιριάξατε πλήθος παραμέτρων για να ολοκληρώσετε επιτυχώς ένα έργο –ιδίως αν το πράξατε έγκαιρα και χωρίς υπέρβαση προϋπολογισμού.
  • Ευελιξία: Για να διαχειριστείτε ένα έργο με επιτυχία, χρειάζεται να είστε άτομο ευέλικτο. Επιχειρήστε να δείξετε ότι σκέφτεστε γρήγορα και ότι επιλύετε προβλήματα καθώς αναφύονται.
  • Αποδεδειγμένο ιστορικό: Ένας υπεύθυνος έργου ενορχηστρώνει τη διαδικασία της επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Διανθίστε την πείρα σας στη διαχείριση έργου με αριθμούς, στατιστικά και αντικειμενικά στοιχεία, και αναδείξτε έργα στον ίδιο κλάδο με τον σκοπούμενο.
Δημιουργήστε μια συνοδευτική επιστολή σε λίγα λεπτά
Δημιουργήστε μια συνοδευτική επιστολή σε λίγα λεπτά
Ξεχωρίστε και προσληφθείτε πιο γρήγορα χάρη στη συλλογή μας από πρότυπα συνοδευτικής επιστολής τα οποία έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς για να σας αποφέρουν την τέλεια θέση εργασίας.
Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής
Δημιουργήστε μια συνοδευτική επιστολή σε λίγα λεπτά
Δημιουργήστε μια συνοδευτική επιστολή σε λίγα λεπτά
Ξεχωρίστε και προσληφθείτε πιο γρήγορα χάρη στη συλλογή μας από πρότυπα συνοδευτικής επιστολής τα οποία έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς για να σας αποφέρουν την τέλεια θέση εργασίας.
Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής

Δωρεάν πρότυπα σχεδιασμένα από επαγγελματίες

Έχοντας δημιουργήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές, το CVapp.gr είναι το κορυφαίο ονλάιν εργαλείο βιογραφικού που εξασφαλίζει συνεντεύξεις
4.5 από 5
βάσει 212 αξιολογήσεων στο Trustpilot
Χρήση αυτού του προτύπουΣτοκχόλμη cover_letter template
Στοκχόλμη
1,100,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΝέα Υόρκη cover_letter template
Νέα Υόρκη
350,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΒιέννη cover_letter template
Βιέννη
91,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΣίδνεϊ cover_letter template
Σίδνεϊ
120,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΛονδίνο cover_letter template
Λονδίνο
180,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΔουβλίνο cover_letter template
Δουβλίνο
170,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΜόσχα cover_letter template
Μόσχα
47,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΆμστερνταμ cover_letter template
Άμστερνταμ
120,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΜαδρίτη cover_letter template
Μαδρίτη
110,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΣαντιάγο cover_letter template
Σαντιάγο
100,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΣιγκαπούρη cover_letter template
Σιγκαπούρη
40,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΌσλο cover_letter template
Όσλο
42,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουCape Town cover_letter template
Cape Town
5,800+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΠαρίσι cover_letter template
Παρίσι
27,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΒερολίνο cover_letter template
Βερολίνο
74,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουGeneva cover_letter template
Geneva
2,300+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΒανκούβερ cover_letter template
Βανκούβερ
34,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΤόκιο cover_letter template
Τόκιο
49,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΜιλάνο cover_letter template
Μιλάνο
40,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουLisbon cover_letter template
Lisbon
20,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΒαρκελώνη cover_letter template
Βαρκελώνη
23,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουΚοπεγχάγη cover_letter template
Κοπεγχάγη
17,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουChicago cover_letter template
Chicago
15,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουRio cover_letter template
Rio
22,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουRome cover_letter template
Rome
3,900+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουBoston cover_letter template
Boston
12,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Χρήση αυτού του προτύπουToronto cover_letter template
Toronto
67,000+ χρήστες επέλεξαν αυτό το πρότυπο
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κούκις για να βελτιώνει την εμπειρία χρήστη και να εκτελεί αναλύσεις και μάρκετινγκ. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε προς όλα τα κούκις, όπως ορίζουν η «Πολιτική περί κούκις» και η «Πολιτική ιδιωτικότητας».
Αποδοχή κούκις