1. Ιστολόγιο
 2. Βοήθεια για βιογραφικό
 3. Τεχνικές δεξιότητες για βιογραφικό (οδηγός με παραδείγματα και εξηγήσεις)
Κείμενο: Paul DruryPaul Drury

Τεχνικές δεξιότητες για βιογραφικό (οδηγός με παραδείγματα και εξηγήσεις)

5 λ. ανάγνωση
Τεχνικές δεξιότητες για βιογραφικό (οδηγός με παραδείγματα και εξηγήσεις)
Εικονογράφηση:Antonina Kasyanikova
Υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα στα πεδία της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών (πληροφορική, μηχανική, επιστήμη δεδομένων, μαθηματικά) τα οποία απαιτούν ανώτερες τεχνικές δεξιότητες και εμβριθή γνώση του κλάδου.

Τι είναι οι τεχνικές δεξιότητες;

Οι τεχνικές δεξιότητες στα βιογραφικά είναι μια πιο στενή και συγκεκριμένη κατηγορία «σκληρών δεξιοτήτων». Τεχνικές δεξιότητες είναι όσες αφορούν τη χρήση πολύπλοκων εργαλείων (λογισμικού και υλισμικού), μεθοδολογίες και συστήματα που βασίζονται σε αριθμούς, καθώς και περίπλοκες τεχνικές που χρειάζονται πολυετή κατάρτιση. Οι τεχνικές δεξιότητες συχνά σχετίζονται με τα πεδία του «STEM» (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά), τα εργαλεία υλισμικού ή τα προγράμματα υπολογιστή.

Τεχνικές δεξιότητες για βιογραφικό: Πώς να τις περιλάβετε

Σίγουρα πρέπει να συμπληρώσετε το τμήμα των δεξιοτήτων με τις πιο σπάνιες τεχνικές δεξιότητες που κατέχετε (χωρίς να παραλείψετε τις απλές, που βοηθούν να περάσετε τη δοκιμασία του συστήματος παρακολούθησης αιτήσεων). 

Στα τεχνικά επαγγέλματα, τα βιογραφικά έχουν πολλούς τεχνικούς όρους. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι τρόποι να περιγράψετε το μέγεθος της ευχέρειας και το εύρος των τεχνικών δεξιοτήτων σας. Υποστηρίξτε τις δεξιότητες με στοιχεία για τις επιδόσεις σας.

1. Περιλάβετε τις δεξιότητες στο τμήμα της εργασιακής πείρας

Σε μια λίστα δεξιοτήτων, μπορείτε να παραστήσετε με γραφικά ή σύμβολα σε ποιο βαθμό κατέχετε την καθεμιά. Τίποτε, όμως, δεν είναι πιο αποκαλυπτικό από το να ποσοτικοποιήσετε τι έχουν προσφέρει οι δεξιότητές σας στους προηγούμενους εργοδότες. Έτσι, το καλύτερο σημείο για να αποτυπώσετε τις κυριότερες τεχνικές δεξιότητες σε ένα βιογραφικό είναι το τμήμα της εργασιακής πείρας.

2. Απαριθμήστε τις σπανιότερες τεχνικές δεξιότητες στη σύνοψη

Ένας προγραμματιστής, ένας επιχειρηματικός αναλυτής ή ένας επαγγελματίας της επιστήμης δεδομένων αναμένεται να έχει ορισμένο βαθμό επάρκειας, ο οποίος μπορεί να συναχθεί από τα έτη πείρας και τις προηγούμενες θέσεις εργασίας. Εντούτοις, η επιτυχία ενός ατόμου που αναζητά εργασία σε τεχνικό πεδίο εξαρτάται από την ικανότητά του να επισημάνει τη σπανιότητα και την αποκλειστικότητα των τεχνικών δεξιοτήτων του.

3. Βρείτε τον εντυπωσιακότερο εικαστικά (και σύντομο) τρόπο περιγραφής των δεξιοτήτων

Σε ένα βιογραφικό για τεχνικό επάγγελμα, ο χώρος βρίσκεται σε ανεπάρκεια, διότι πρέπει να περιλάβετε πολλή πληροφορία. Επομένως, επιλέξτε ένα πρότυπο βιογραφικού που παριστάνει τις τεχνικές δεξιότητες με εποπτικό –και συνοπτικό– τρόπο.

Λίστα τεχνικών δεξιοτήτων για βιογραφικό

Ακολουθεί μια λίστα τεχνικών δεξιοτήτων για βιογραφικό σε διάφορα επαγγέλματα και κλάδους. Αν θέλετε να δείτε μια λίστα βάσει εργαλείων και καθηκόντων, δείτε το αμέσως επόμενο κεφάλαιο!

Τεχνικές δεξιότητες στην επιστήμη των υπολογιστών για βιογραφικό

 • Εργαλεία λογισμικού και υλισμικού (ανάλογα με τη θέση εργασίας)
 • Γλώσσες προγραμματισμού (βλ. λεπτομέρειες στο επόμενο κεφάλαιο)
 • Μαθηματικά

Τεχνικές δεξιότητες στο μάρκετινγκ

 • SEO / SEM / SEA
 • Προγραμματική διαφήμιση
 • Google Analytics
 • Εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης (εργαλεία Facebook Ads, εργαλεία Content Studio κ.λπ.)
 • Εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου

Τεχνικές δεξιότητες για τα οικονομικά και τη λογιστική

 • Οικονομικός έλεγχος
 • Intuit QuickBooks
 • Γενικά παραδεκτές αρχές λογιστικής
 • SAP
 • Συστήματα ERP
 • Sage 50 Accounting
 • Λογισμικό λογιστικής
 • Microsoft Excel
 • Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνικές δεξιότητες για ηλεκτρολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς κ.λπ.

 • Λογισμικό CAD
 • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων
 • Τρισδιάστατο σχέδιο
 • Σχεδίαση συστημάτων
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο
 • Δοκιμές ελέγχου ποιότητας
 • The MathWorks MATLAB
 • Visual Basic

Τεχνικές δεξιότητες για μηχανικούς λογισμικού

 • Δεξιότητες σύνταξης κώδικα (βλ. λεπτομέρειες για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού στο επόμενο κεφάλαιο)
 • Δοκιμή προϊόντος
 • Δοκιμή κώδικα
 • Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι
 • Έλεγχος πηγαίου κώδικα
 • Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Κρυπτογράφηση

Τεχνικές δεξιότητες στην επιστήμη δεδομένων

 • Αλγόριθμοι
 • Υπολογισμοί
 • Εξόρυξη δεδομένων
 • Σχεδίαση βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Δημιουργία μοντέλων
 • Ανάλυση αναγκών
 • Ποσοτική έρευνα
 • Ποσοτικές εκθέσεις
 • Στατιστική ανάλυση

Τι είναι οι τεχνικές ικανότητες;

Οι τεχνικές ικανότητες είναι το ίδιο με τις τεχνικές δεξιότητες. Επειδή η λέξη «ικανότητα» χρησιμοποιείται συχνά στην αναζήτηση εργασίας, αξίζει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. 

Στα Αρχαία Ελληνικά, η λέξη «ικανός» σήμαινε τον επαρκή. Άρα, ικανότητα είναι η επάρκεια σε μια δεξιότητα, η οποία έχει αποκτηθεί διά της μάθησης και της ενδελεχούς εξάσκησης. Είτε δημιουργείτε μια βάση δεδομένων είτε γράφετε κώδικα είτε αναλύετε δεδομένα, η τεχνική επάρκεια σε αυτές τις εργασίες εξασφαλίζει την επιτυχή τους επιτέλεση.

Σας άρεσε αυτό το περιεχόμενο; Επισκεφθείτε τη σελίδα παραδείγματος βιογραφικού μας και δημιουργήστε το καλύτερο βιογραφικό για εσάς.

Δημιουργήστε το βιογραφικό σας σε 15 λεπτά
Δημιουργήστε το βιογραφικό σας σε 15 λεπτά
Χρησιμοποιήστε επαγγελματικά, δοκιμασμένα πρότυπα, που ακολουθούν ακριβώς τους «κανόνες βιογραφικού» που αναζητούν οι εργοδότες.
Δημιουργία βιογραφικού
Κοινοποίηση άρθρου
Συνεχίστε την ανάγνωση
Βοήθεια για βιογραφικό15 λ. ανάγνωση
Πώς να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή: Οι οδηγίες των ειδικών [2023]
Πώς να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή: Οι οδηγίες των ειδικών [2023]
Συνέντευξη εργασίας9 λ. ανάγνωση
20 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στο τέλος μιας συνέντευξης
20 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στο τέλος μιας συνέντευξης
Βοήθεια για βιογραφικό5 λ. ανάγνωση
Πώς να γράψετε μια προσωπική δήλωση βιογραφικού
Πώς να γράψετε μια προσωπική δήλωση βιογραφικού
Συνοδευτική επιστολή14 λ. ανάγνωση
Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ; Κακές και καλές απαντήσεις σε αυτήν τη δύσκολη ερώτηση συνέντευξης
Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ; Κακές και καλές απαντήσεις σε αυτήν τη δύσκολη ερώτηση συνέντευξης
Περιήγηση σε όλα
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κούκις για να βελτιώνει την εμπειρία χρήστη και να εκτελεί αναλύσεις και μάρκετινγκ. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε προς όλα τα κούκις, όπως ορίζουν η «Πολιτική περί κούκις» και η «Πολιτική ιδιωτικότητας».
Αποδοχή κούκις