1. Ιστολόγιο
 2. Βοήθεια για βιογραφικό
 3. Εννοιακές δεξιότητες: ορισμός και παραδείγματα
Κείμενο: Lyndsey McLaughlinLyndsey McLaughlin

Εννοιακές δεξιότητες: ορισμός και παραδείγματα

7 λ. ανάγνωση
Εννοιακές δεξιότητες: ορισμός και παραδείγματα
Εικονογράφηση:Alina Kugush
Κάνοντας μια αίτηση εργασίας, σας ζητούν να αναφέρετε ποιες «εννοιακές δεξιότητες» έχετε. Αν απορήσετε, είναι λογικό, διότι δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά στις αγγελίες εργασίας. Ας δούμε τι είναι οι εννοιακές δεξιότητες και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας στην αναζήτηση εργασίας και στον χώρο εργασίας

Τι είναι οι εννοιακές δεξιότητες;

Ως εννοιακές δεξιότητες (conceptual skills) ορίζονται εκείνες χάρη στις οποίες μπορείτε να έχετε μια ολιστική αντίληψη των πραγμάτων σε έναν οργανισμό. Για παράδειγμα, αντί να ξεκινήσετε στα τυφλά να ασχολείστε με ένα έργο, μπορείτε να κατανοήσετε γιατί το κάνετε, πώς σχετίζεται με τον οργανισμό συνολικά και πώς επηρεάζει το εξωτερικό περιβάλλον. Με πολύ απλά λόγια, ένα άτομο με εννοιακές δεξιότητες μπορεί να κατανοήσει γιατί γίνεται κάτι. Αυτές οι δεξιότητες έχουν μεγαλύτερη αξία σε διευθυντικές θέσεις, που εστιάζουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων ενός οργανισμού. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμεύσουν σε κάθε άλλη θέση εργασίας.

Ίσως να μην είναι προφανές ότι σας ρωτούν για τις εννοιακές δεξιότητές σας σε μια αίτηση ή συνέντευξη, όταν κάνουν μια ερώτηση σαν αυτήν:

Έχετε ποτέ βρεθεί σε μια περίπλοκη περίσταση στην οποία χρειάστηκε να αναγνωρίσετε τα πιθανά προβλήματα για να επιτύχετε ένα θετικό αποτέλεσμα;

Για να απαντήσετε επιδεικνύοντας τις εννοιακές δεξιότητές σας, θα μπορούσατε να πείτε για τότε που διευθύνατε μια τοπική καφετέρια και άνοιξε απέναντί σας ένα κατάστημα Starbucks. Τα προβλήματα που ίσως να επηρέαζαν την κερδοφορία της επιχείρησης είναι ο ανταγωνισμός ως προς τις τιμές και την ποιότητα, η δημοφιλία της μάρκας κ.λπ. 

Ένα άτομο με εννοιακές δεξιότητες θα μπορούσε να κοιτάξει αυτήν την κατάσταση και να καταστρώσει ένα σχέδιο με το οποίο θα διασφάλιζε τον ελάχιστο αντίκτυπο στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, μείωση των τιμών, βελτίωση της αντίληψης για την επωνυμία, προσφορά εμπειριών τις οποίες δεν μπορεί να προσφέρει η Starbucks λόγω της εταιρικής πολιτικής (π.χ. βιβλιοπωλείο μέσα στην καφετέρια), ακόμη και κάποιου είδους σύμπραξη. Χωρίς εννοιακές δεξιότητες, μπορείτε μόνο να δείτε τις ημερήσιες λειτουργίες, όχι τη μεγαλύτερη εικόνα.

Συμβουλή ειδικού

Συμβουλή ειδικού: Ποια είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα σε ένα άτομο με εννοιακές δεξιότητες και σε ένα χωρίς;

Ένα άτομο χωρίς εννοιακές δεξιότητες συνήθως καταπιάνεται αμέσως με ένα έργο ή μια εργασία, ενώ ένα άτομο με εννοιακές δεξιότητες αναλύει πρώτα όσες πτυχές θα μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο ή την εργασία. Ρίχνει μια ευρύτερη, γενικότερη ματιά στο θέμα και τους πιθανούς κινδύνους. 

Παραδείγματα εννοιακών δεξιοτήτων

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εννοιακών δεξιοτήτων τα οποία θα μπορούσατε να εντάξετε στο βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή σας.

Ικανότητα ανάλυσης

Οι αναλυτικές δεξιότητες είναι σημαντικές εννοιακές δεξιότητες για ένα διευθυντικό στέλεχος. Χρειάζεται να μπορείτε να αναλύσετε διάφορες όψεις των λειτουργιών της επιχείρησης, για να διασφαλίσετε ότι κάθε τμήμα συμβάλλει στους γενικούς στόχους του οργανισμού. Η ανάλυση ίσως περιλαμβάνει την ικανότητα πρόβλεψης, διάγνωσης και κατανόησης προβλημάτων τα οποία ίσως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, και την ικανότητα κατανόησης πιθανών τρόπων βελτίωσης. Ορισμένες δεξιότητες που υπάγονται στις αναλυτικές είναι η έρευνα, η ανάλυση δεδομένων και η κριτική σκέψη.

Χάρισμα στην επικοινωνία

Οι εννοιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα να εξηγείτε τις λύσεις σας στα άλλα άτομα του οργανισμού. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το πρακτικό παράδειγμα που αναφέραμε πιο πάνω, για τον ανταγωνιστή της καφετέριας, ο διευθυντής δεν θα έβρισκε απλώς πιθανές λύσεις, αλλά και θα τις παρουσίαζε στους άλλους διευθυντές ή στους συναδέλφους. Όσοι έχουν εννοιακές δεξιότητες έχουν χάρισμα στην επικοινωνία –τόσο στην ομιλία όσο και στην ακρόαση. Μπορούν να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων, προτού καταστρώσουν ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης. Μερικά παραδείγματα δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι η ενεργητική ακρόαση, η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, ο χειρισμός του γραπτού λόγου, η παρουσίαση ιδεών και η υποβολή καίριων ερωτήσεων. 

Iκανότητα επίλυσης προβλημάτων

Η ικανότητα αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων είναι άλλο ένα παράδειγμα εννοιακής δεξιότητας. Οι εννοιακές δεξιότητες διαχείρισης περιλαμβάνουν την ικανότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων, όπου απαιτείται Μερικά είδη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων είναι η λήψη αποφάσεων, η κριτική σκέψη, η λογική σκέψη, η παράλληλη εκτέλεση εργασιών και η αντιμετώπιση προβλημάτων.

Συμβουλή ειδικού

Συμβουλή ειδικού:Ποιες είναι οι εννοιακές δεξιότητες ενός μάνατζερ;

Παρότι οι εργαζόμενοι κάθε επιπέδου μπορούν να ωφεληθούν αν βελτιώσουν τις εννοιακές δεξιότητές τους, οι μάνατζερ είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν εννοιακές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Οι εννοιακές δεξιότητες των μάνατζερ περιλαμβάνουν τις εξής:

 • Ανάθεση εργασιών: ποιο άτομο είναι το πλέον κατάλληλο για μια εργασία και γιατί;
 • Δόμηση ομάδας: πώς οι ισχυροί δεσμοί συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας;
 • Διαχείριση πόρων: τι μπορούμε να καταφέρουμε με τον διαθέσιμο χρόνο και προϋπολογισμό;

Ηγετικότητα

Δεν αρκεί ένας μάνατζερ να αναγνωρίζει τα προβλήματα και να βρίσκει λύσεις. Χρειάζεται επίσης να μπορεί να πείσει τους άλλους να ακολουθήσουν το όραμά του. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να έχει ηγετικές δεξιότητες, όπως ικανότητα ανάπτυξης ομάδας, παρακίνησης και επηρεασμού των άλλων με την πειθώ. Μερικές συνήθεις δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα ηγεσίας είναι η διαχείριση, η ανάθεση εργασιών, η δόμηση ομάδας, η ενσυναίσθηση, η πειθώ και η ευελιξία.

Δημιουργικότητα

Η ικανότητα παραγωγής καινοτόμων λύσεων και κατάθεσης ιδεών είναι σημαντική. Με άλλα λόγια, χρειάζεται δημιουργικότητα. Μερικά παραδείγματα δημιουργικών δεξιοτήτων είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ευρύνοια, η ικανότητα διαμόρφωσης ιδεών και η συνεργασία.

Συμβουλή ειδικού

Συμβουλή ειδικού :Πώς να βελτιώσετε τις εννοιακές δεξιότητες

Παρότι ορισμένα άτομα μπορούν από τη φύση τους να βλέπουν την ευρύτερη εικόνα και να εκτιμούν τα προβλήματα πριν ασχοληθούν με μια εργασία, όλοι μας μπορούμε να βελτιώσουμε τις εννοιακές δεξιότητές μας με εξάσκηση. Μερικές ιδέες που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι οι εξής:

 • Παρατηρήστε τους ηγέτες ενός οργανισμού, για να κατανοήσετε τις μεθόδους τους.
 • Αφιερώστε χρόνο στον στοχασμό και την εκτίμηση ενός θέματος, προτού αρχίσετε να ασχολείστε πρακτικά με αυτό.
 • Φανταστείτε διάφορα σενάρια βάσει των πιθανών ενεργειών σας και επιλέξτε το πιο ελπιδοφόρο.
 • Εκτιμήστε τα αποτελέσματα της στρατηγικής σας, για να μεγιστοποιήσετε τη μελλοντική ανάπτυξη.

Εννοιακές δεξιότητες κατά την αναζήτηση εργασίας

Ίσως να μην είναι πάντα τόσο ξεκάθαρο αν ρωτούν για τις εννοιακές δεξιότητές σας όπως όταν ρωτήσουν για την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε προβλήματα και να τα επιλύετε. Στη συνοδευτική επιστολή σας μπορείτε να παραθέσετε ορισμένες από τις εννοιακές δεξιότητες που κατέχετε, όπως οι εξής:

 • ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • επικοινωνία και ικανότητα αρμονικής συνεργασίας
 • τεχνικές ικανότητες
 • ηγετικότητα
 • διαχείριση έργου

Σας άρεσε αυτό το περιεχόμενο; Επισκεφθείτε τη σελίδα παραδείγματος βιογραφικού μας και δημιουργήστε το καλύτερο βιογραφικό για εσάς.

Δημιουργήστε το βιογραφικό σας σε 15 λεπτά
Δημιουργήστε το βιογραφικό σας σε 15 λεπτά
Χρησιμοποιήστε επαγγελματικά, δοκιμασμένα πρότυπα, που ακολουθούν ακριβώς τους «κανόνες βιογραφικού» που αναζητούν οι εργοδότες.
Δημιουργία βιογραφικού
Δημιουργήστε το βιογραφικό σας σε 15 λεπτά
Δημιουργήστε το βιογραφικό σας σε 15 λεπτά
Χρησιμοποιήστε επαγγελματικά, δοκιμασμένα πρότυπα, που ακολουθούν ακριβώς τους «κανόνες βιογραφικού» που αναζητούν οι εργοδότες.
Δημιουργία βιογραφικού
Κοινοποίηση άρθρου
Συνεχίστε την ανάγνωση
Βοήθεια για βιογραφικό18 λ. ανάγνωση
10 δεξιότητες ηγεσίας για το βιογραφικό σας + παραδείγματα
10 δεξιότητες ηγεσίας για το βιογραφικό σας + παραδείγματα
Συνοδευτική επιστολή16 λ. ανάγνωση
Πώς να γράψετε ένα βιογραφικό
Πώς να γράψετε ένα βιογραφικό
Βοήθεια για βιογραφικό15 λ. ανάγνωση
Πώς να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή: Οι οδηγίες των ειδικών [2023]
Πώς να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή: Οι οδηγίες των ειδικών [2023]
Βοήθεια για βιογραφικό6 λ. ανάγνωση
Μαλακές δεξιότητες για βιογραφικά
Μαλακές δεξιότητες για βιογραφικά
Περιήγηση σε όλα
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κούκις για να βελτιώνει την εμπειρία χρήστη και να εκτελεί αναλύσεις και μάρκετινγκ. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε προς όλα τα κούκις, όπως ορίζουν η «Πολιτική περί κούκις» και η «Πολιτική ιδιωτικότητας».
Αποδοχή κούκις